shutterstock_240421669

Hệ thống An ninh Phương tiện

Hệ thống An ninh Phương tiện là giải pháp cho phép Quý vị kiểm soát hoặc giám sát

Hệ thống An ninh Phương tiện là giải pháp cho phép Quý vị kiểm soát hoặc giám sát phương tiện truy cập vào một tòa nhà hay khu vực. Hệ thống có thể quản lý phương tiện thông qua chế độ đăng ký truy nhập tự động cũng như ghi lại Biển số xe. Hệ thống này cũng có thể theo dõi vùng định vị của phương tiện đồng thời ghi lại thời gian và vị trí trước đây của phương tiện.

Pin It