vms2

Hệ thống Quản lý Khách vào ra

Đây là phương thức tiếp cận theo hai hướng, theo đó, trải nghiệm của du khách được tăng

Đây là phương thức tiếp cận theo hai hướng, theo đó, trải nghiệm của du khách được tăng lên do giảm thiểu nghẽn mạng đến mức tối đa và an ninh của công ty vẫn duy trì ở mức tối ưu. Hệ thống Quản lý Khách có chế độ đăng ký truy nhập tự động, cũng như giám sát và báo động khi có kẻ xâm nhập trái phép vào các khu vực cấm. Hệ thống cũng cung cấp các báo cáo quản lý tổng thể theo mốc thời gian để dễ dàng truy hồi dữ liệu.

Pin It