visitor-management-systems-vms

Hệ thống quản lý khách vào ra

Đây là phương thức tiếp cận theo hai hướng, vừa giúp tăng cường trải nghiệm của khách đến

Đây là phương thức tiếp cận theo hai hướng, vừa giúp tăng cường trải nghiệm của khách đến do giảm thiểu nghẽn mạng đến mức tối đa vừa luôn đảm bảo tình hình an ninh của công ty. Hệ thống Quản lý Khách có chế độ đăng ký truy nhập tự động, cũng như giám sát và báo động khi có kẻ xâm nhập trái phép vào các khu vực cấm. Hệ thống cũng cung cấp các báo cáo quản lý tổng thể theo mốc thời gian để dễ dàng truy hồi dữ liệu.

Pin It