video-surveillance-system-shutterstock_443707396

Hệ thống Camera Giám sát (VSS)

VSS hỗ trợ chính phủ và các cơ quan hành pháp duy trì trật tự an ninh và

VSS hỗ trợ chính phủ và các cơ quan hành pháp duy trì trật tự an ninh và ngăn chặn các hoạt động phá hoại. Hệ thống VSS của chúng tôi cung cấp các tính năng sau:

  • Giám sát 24/24 (cả ngày lẫn đêm)
  • Cung cấp bằng chứng về hành động phá hoại
  • Điều khiển trực quan
Pin It