shutterstock_399919372

Giải pháp bảng thông tin giao thông điện tử

Dựa trên phương tiện truyền thông, giải pháp này cung cấp các thông tin hữu ích sau đây

 • Dựa trên phương tiện truyền thông, giải pháp này cung cấp các thông tin hữu ích sau đây cho người điều kiển xe mô tô và xe gắn máy:
  • Tai nạn
  • Lộ trình thay thế
  • Sự cố
  • Khu vực đang làm đường
  • Giới hạn Tốc độ
  • Ách tắc Giao thông
 • Trong thực tế, hệ thống được tùy chỉnh phù hợp với nhiều mục đích sử dụng và ứng dụng, dễ sử dụng, dễ dàng cập nhật thông tin và không cần bảo dưỡng
Pin It