turnstile-shutterstock_127791950

Hệ thống Cửa quay

Cửa quay là một dạng cửa chỉ cho phép một người đi qua cửa một lần. Hệ thống

Cửa quay là một dạng cửa chỉ cho phép một người đi qua cửa một lần. Hệ thống này cũng có thể áp dụng để kiểm soát dòng truy nhập một chiều (vào hoặc ra), ngoài ra, còn có thể chỉ chặn lối đi để chỉ cho người có vé vào hoặc quyền tiếp cận được phép tiếp cận.

Pin It