traffic-video-analytics-system1

Hệ thống Phân tích hình ảnh giao thông

Hệ thống Phân tích hình ảnh Giao thông (TVA) thông minh cải tiến là một loại đầu dò

Hệ thống Phân tích hình ảnh Giao thông (TVA) thông minh cải tiến là một loại đầu dò chuyển động cực nhanh, giúp giảm thiểu báo động giả mà không ảnh hưởng đến chức năng hoặc tính năng.  Hệ thống TVA phân tích hình ảnh video từ camera để cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý hoạt động và kiểm soát lưu lượng giao thông. Hệ thống này tích hợp cả chế độ phát hiện sự cố tự động, tập hợp dữ liệu, phát hiện phương tiện mới đến, ghi lại hình ảnh theo trình tự trước và sau khi xảy ra sự cố bằng kỹ thuật số, và video trực tiếp dạng file nén MPEG-4 trong chỉ một board mạch. Công nghệ phát hiện bằng video này cung cấp thông tin và dữ liệu theo thời gian thực để tối ưu hóa công tác điều khiển lưu lượng giao thông tối ưu và phát hiện sự cố nhanh chóng, chính xác. Phát hiện sự cố với tốc độ cao, tiết kiệm thời gian (<10s), xác minh sự cố nhanh và tần suất báo động giả thấp.

Pin It