shutterstock_142426903

Hệ thống Đèn tín hiệu giao thông

Đèn tín hiệu giao thông là thiết bị phát tín hiệu đặt tại các điểm giao cắt trên

Đèn tín hiệu giao thông là thiết bị phát tín hiệu đặt tại các điểm giao cắt trên đường, lối qua đường cho người đi bộ và các vị trí khác để kiểm soát lưu lượng giao thông. Yêu cầu phải tăng cường kiểm soát và điều phối để đảm bảo giao thông càng thông suốt và an toàn càng tốt cũng như đảm bảo an toàn cho người đi bộ sang đường. Để đạt được điều này, chúng tôi ứng dụng một loạt các hệ thống điều khiển, từ cơ chế định thời đơn giản đến điều khiển phức tạp bằng máy tính, và hệ tọa độ tự điều chỉnh để giảm thiểu chậm trễ cho người tham gia giao thông.

Pin It