traffic-enforcement-system

Hệ thống Kiểm soát An toàn Giao thông

Hệ thống Kiểm soát An toàn Giao thông là thiết bị sao ghi được kích hoạt tự động

Hệ thống Kiểm soát An toàn Giao thông là thiết bị sao ghi được kích hoạt tự động khi xảy ra vi phạm giao thông để ghi lại thông tin của phương tiện vi phạm, nhờ vậy, về sau nhận diện được phương tiện để xử phạt chủ sở hữu hoặc người lái xe. Những camera quay lại vi phạm được sử dụng để tự động hóa một phần quy trình đánh dấu và xử phạt người điều khiển xe mô tô và xe gắn máy vi phạm quy định và pháp luật. Chúng tôi lập phòng Nghiên cứu và Phát triển chịu trách nhiệm điều hành công tác quản lý giao thông từ A đến Z.

Pin It