POSTER-template

Hệ thống Thu thập Thông tin Giao thông

Hệ thống Thu thập Thông tin Giao thông cung cấp dữ liệu một cách liên tục, đáng tin

Hệ thống Thu thập Thông tin Giao thông cung cấp dữ liệu một cách liên tục, đáng tin cậy, đầy đủ và chính xác về giao thông và tải trọng. Hệ thống này cung cấp một giải pháp toàn trình gồm cảm biến, iControl thiết bị, lắp đặt-cài đặt, bảo trì, thu hoạch dữ liệu, xác minh, lưu trữ và báo cáo.

  • Di động hay Cố định
  • Khối lượng, Sử dụng và Tốc độ (VOS) trong Thời gian thực
  • Gửi báo cáo VOS về hệ thống quản lý giao thông
  • Dữ liệu chất lượng cao
  • Báo cáo dữ liệu bằng báo cáo tổng thể
Pin It