shutterstock_304514225

Dịch vụ An ninh

Dịch vụ An ninh cung cấp nguồn nhân lực cho các trạm chuyên dụng. Dịch vụ này cũng

Dịch vụ An ninh cung cấp nguồn nhân lực cho các trạm chuyên dụng. Dịch vụ này cũng quản lý và xử lý các xâm phạm, truy nhập trái phép và các trường hợp khẩn cấp tại tòa nhà hoặc một khu vực nhất định.

Pin It