room-booking-system-rbs

Hệ thống Đặt phòng

Đã qua rồi thời kỳ của các hệ thống “giấy” và các bảng tính tốn thời gian. Hệ

Đã qua rồi thời kỳ của các hệ thống “giấy” và các bảng tính tốn thời gian. Hệ thống Đặt phòng cho phép dễ dàng đặt phòng hoặc dịch vụ kèm theo tùy từng thời điểm. Quý vị có thể dễ dàng quản lý thông tin đặt phòng hội nghị, bao gồm cả phục vụ ăn uống, người tham dự và các dịch vụ kèm theo cần thiết..

Pin It