road-blocker

Thiết bị Ngăn đường

Được bố trí và thiết kế để làm rào chắn ngăn phương tiện truy cập vào các cơ

  • Được bố trí và thiết kế để làm rào chắn ngăn phương tiện truy cập vào các cơ sở quan trọng
  • Ngăn chặn xe truy cập trái phép
  • Ngăn chặn việc vào hoặc ra của phương tiện bị cưỡng chế
Pin It