qsoft-reporting-admin

Quản trị báo cáo Q’Soft

Hệ thống quản trị cho phép tạo ra báo cáo xếp hàng Tạo ra báo cáo xếp hàng

  • Hệ thống quản trị cho phép tạo ra báo cáo xếp hàng
  • Tạo ra báo cáo xếp hàng được sử dụng để theo dõi hiệu suất làm việc của nhân viên, xác định và giảm thiểu tình trạng phục vụ không tốt
Pin It