recall

Phần mềm gọi khách hàng Q’Soft

Gọi khách hàng theo đúng danh sách số xếp hàng Thiết kế đồ họa giao diện người dùng

  • Gọi khách hàng theo đúng danh sách số xếp hàng
  • Thiết kế đồ họa giao diện người dùng cho đội ngũ nhân viên
  • Chức năng tìm kiếm nhanh khách hàng
  • Cho phép gọi lại các khách hàng bị gọi nhỡ
Pin It