1

Q’Soft mConnect

Đặc điểm Q’SOFT® mConnect mConnect là một trong những ứng dụng công nghệ di động hiện đại nhất

Đặc điểm Q’SOFT® mConnect

mConnect là một trong những ứng dụng công nghệ di động hiện đại nhất được cung cấp bởi ATT InfoSoft để đơn giản hóa hơn nữa việc xếp hàng và quá trình hẹn của khách hàng.

Đặc điểm

  1. Khách hàng có thể đăng ký nơi đến của họ, truy cập vào phần mềm di động để lấy vé xếp hàng và xem hành trình của mình.
  2. Khách hàng những người đã bị nhỡ cuộc gọi của họ có thể đăng ký lấy vé xếp hàng khác một cách thuận tiện thông qua ứng dụng di động.
  3. mConnect tự động kết nối với địa điểm của khách hàng, cho phép khách hàng đăng ký các cuộc hẹn của họ một cách dễ dàng khi họ đang ở địa điểm của khách hàng
  4. mConnect thông báo tình trạng vé xếp hàng của khách hàng hiện tại thông qua chế độ rung hay đổ chuông.

mConnect được truy cập thông qua điện thoại thông minh có kết nối mạng 3G hoặc 4G. mConnect là tính năng bổ sung cho dịch vụ khách hàng hiện tại của khách hàng để cung cấp cho khách hàng và nó cũng có thể được tích hợp vào hệ thống quản lý xếp hàng hiện tại của khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ.

Pin It