ibuzz1

Q’Soft iBuzz

iBuzz là sản phẩm mới nhất đưa ra để bổ sung thêm cho Hệ thống quản lý xếp

iBuzz là sản phẩm mới nhất đưa ra để bổ sung thêm cho Hệ thống quản lý xếp hàng của ATT InfoSoft

iBuzz được thiết kế đặc biệt để giải quyết vấn đề về các thách thức thực tế và khách hàng lớn tuổi để cho khách hàng được trải nghiệm xếp hàng một cách dễ chịu nhất.

  1. iBuzz được tự động kết nối với hệ thống quản lý xếp hàng điện tử của khách hàng.
  2. Các thách thức thực tế hay các khách hàng lớn tuổi có thể được cảnh báo khi chuẩn bị đến lượt mình mà không cần căng thẳng xem giờ hay số xếp hàng trên bảng hiển thị thông tin xếp hàng.
  3. iBuzz có thể được gắn thuận tiện trên xe lăn của khách hàng tàn tật hoặc được treo bằng dây cáp
Mô tả Đặc tính kỹ thuật
Tần số 433.92 MHz
Công suất tối đa 10mW
Phủ sóng Không gian mở 500m

*Độ phủ sóng khác nhau tùy theo điều kiện tại hiện trường

iBuzz là tính năng bổ sung cho dịch vụ khách hàng hiện tại của khách hàng để cung cấp cho khách hàng và nó cũng có thể được tích hợp vào hệ thống quản lý xếp hàng hiện tại của khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ.

Pin It