shutterstock_393873052

Hệ thống An ninh Nhân dân

Hệ thống An ninh Nhân dân là giải pháp cho phép Quý vị kiểm soát hoặc giám sát

Hệ thống An ninh Nhân dân là giải pháp cho phép Quý vị kiểm soát hoặc giám sát lưu lượng người hoặc khách ra vào một khu vực hoặc tòa nhà. Hệ thống có thể quản lý khách đến thông qua đăng ký truy nhập tự động cũng như báo động an ninh khi có người truy cập vào các khu vực cấm.

Pin It