panic-alarm-system-shutterstock_299412548

Hệ thống Báo động khẩn cấp

Hệ thống Báo động khẩn cấp được thiết kế để thông báo về tình huống khẩn cấp mà

Hệ thống Báo động khẩn cấp được thiết kế để thông báo về tình huống khẩn cấp mà đối tượng nào đó đang phải đối mặt. Còi báo động khẩn cấp được sử dụng khi việc kêu cứu không khả thi hoặc không an toàn.

Pin It