POSTER-template

Camera Kiểm soát An toàn Giao thông Di động

CCTV đa diện công nghệ mới có tốc độ và độ chính xác cao Dữ liệu về kiểm

 • CCTV đa diện công nghệ mới có tốc độ và độ chính xác cao
 • Dữ liệu về kiểm soát tốc độ di chuyển hay đứng yên có độ chính xác cao
 • Dữ liệu được ghi lại bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Phát hiện tốc độ
  • Phân loại
  • Theo dõi
  • Ghi nhận sự kiện
  • Đếm xe và người không chuyển động và đếm logic
Pin It