metrological-data-system

Hệ thống Dữ liệu Khí tượng

Tình hình thời tiết được ghi lại và phân tích để đảm bảo an toàn giao thông Các

  • Tình hình thời tiết được ghi lại và phân tích để đảm bảo an toàn giao thông
  • Các dữ liệu được ghi lại gồm có;
    • Tốc độ gió
    • Hướng gió
    • Độ ẩm tương đối
    • Nhiệt độ
Pin It