lift-management-system

Hệ thống Quản lý Thang máy

Là hệ thống tùy chọn được thiết kế để thắt chặt an ninh. Khách hợp lệ sẽ ra

Là hệ thống tùy chọn được thiết kế để thắt chặt an ninh. Khách hợp lệ sẽ ra vào bằng thang máy và tầng lầu được chỉ định cụ thể theo khung giờ cụ thể. Do đó, người sử dụng sẽ không được đến các tầng lầu bị cấm nếu không được phép, giúp giảm tình trạng xâm phạm trái phép và khách lai vãng. Các tính năng khác gồm có cửa quay và đầu đọc thẻ truy nhập.

Pin It