kiosk-operation-solutions-kos

Giải pháp Vận hành Ki-ốt (Kiosk)

Giải pháp Vận hành Ki-ốt là giải pháp để tùy chỉnh ki-ốt theo đúng ý tưởng và tiêu

Giải pháp Vận hành Ki-ốt là giải pháp để tùy chỉnh ki-ốt theo đúng ý tưởng và tiêu chuẩn kỹ thuật mà Quý vị đưa ra. Các tính năng ưu việt của giải pháp Kiosk sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng hiệu quả của các quy trình kinh doanh, và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là tiết kiệm chi phí. Để đáp ứng được các yêu cầu khách hàng, chúng tôi cung cấp những nội dung sau đây:

  • THIẾT KẾ VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
  • SẢN XUẤT
  • PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
  • LẮP ĐẶT – CÀI ĐẶT
  • BẢO TRÌ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Pin It