kiosk

Ki ốt lấy vé Q’Soft

Bổ sung hệ thống quản lý Ki ốt Giảm thời gian giao dịch cho khách hàng và nhân

  • Bổ sung hệ thống quản lý Ki ốt
  • Giảm thời gian giao dịch cho khách hàng và nhân viên phục vụ
  • Giảm tình huống quá tải do một lượng đông khách hàng vào đột ngột
Pin It