shutterstock_360214775

Hệ thống Xâm phạm

Hệ thống Xâm phạm cảm biến và ghi lại các sự kiện truy nhập trái phép vào một

Hệ thống Xâm phạm cảm biến và ghi lại các sự kiện truy nhập trái phép vào một cơ sở trong thời gian không có người canh gác.

Hệ thống này giải quyết một số các vấn đề quan trọng sau.

  • Xâm nhập trái phép bằng cửa chính
  • Bảo vệ Cửa sổ Kính
  • Trèo tường Đục mái để Xâm nhập trái phép
  • Phá hàng rào để Xâm nhập trái phép
Pin It