shutterstock_360214775

Hệ thống Phát hiện Xâm phạm

Hệ thống Xâm phạm cảm biến và ghi lại các sự kiện truy nhập trái phép vào một

Hệ thống Xâm phạm cảm biến và ghi lại các sự kiện truy nhập trái phép vào một cơ sở trong thời gian không có người canh gác. Hệ thống sử dụng các thiết bị cảm biến tiên tiến và phần mềm phức tạp để quản lý và giám sát tình hình của cơ sở đó. Còi báo động có thể ở trạng thái kích hoạt hoặc vô hiệu hóa, và đồng thời gửi cả tin nhắn SMS nếu xảy hành động sự xâm phậm.

Pin It