POSTER-template

Hệ thống Đo từ xa Thông minh

Hệ thống Giám sát Đơn vị Đo từ xa Thông minh (iTU) được thiết kế để phát hiện

Hệ thống Giám sát Đơn vị Đo từ xa Thông minh (iTU) được thiết kế để phát hiện và theo dõi người, các loại phương tiện tham gia giao thông và các đối tượng khác. Hệ thống này không chỉ tương thích với nhiều loại cảm biến khác nhau, mà còn có thể hoạt động với nhiều thiết bị cảm biến cùng một lúc, tùy từng thời điểm. Các loại cảm biến bao gồm: Vòng lặp Cảm ứng, Cảm biến Áp lực Piezo, Cảm biến Siêu âm Tầm ngắn, Thiết bị Cảm ứng Vị trí, Cảm biến Radar Tầm trung, Cảm biến Hồng ngoại Chủ động, Cảm biến camera hoặc Dãy Cảm biến Nhiệt.

Pin It