integrated-security-management-systems-isms-shutterstock_146057678

Hệ thống Quản lý An ninh Tích hợp

Để giải quyết các rắc rối phát sinh khi phải xử lý quá nhiều hệ thống phụ, ATT

Để giải quyết các rắc rối phát sinh khi phải xử lý quá nhiều hệ thống phụ, ATT Systems đã phát triển phần mềm có thể tùy chỉnh, cho phép điều khiển toàn bộ tất cả các hệ thống phụ về an ninh. Với khả năng tích hợp các quy trình như đăng ký, quản lý an ninh và giám sát hệ thống thành một thể thống nhất, giải pháp này không quá rắc rối và giúp tiết kiệm chi phí.

Pin It