traffic

Hệ thống Quản lý Giao thông Đường Cao tốc

Hệ thống Quản lý Giao thông Đường Cao tốc (HTMS) là hệ thống toàn diện dựa trên thời

Hệ thống Quản lý Giao thông Đường Cao tốc (HTMS) là hệ thống toàn diện dựa trên thời gian thực, là trung tâm của toàn bộ hoạt động giao thông đường cao tốc, góp phần giúp giao thông thông suốt, an toàn và hiệu quả, đồng thời tăng tốc cứu hộ cứu nạn người tham gia giao thông mắc nạn. HTMS sử dụng Hệ thống Điều khiển Trung tâm (CCS), là hệ thống phần mềm tổng, cho phép người sử dụng điều khiển các tính năng khác của hệ HTMS. Được xây dựng

Pin It