shutterstock_54939853

Dịch vụ Bảo dưỡng Đường cao tốc

Bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường cao tốc để đảm bảo giao thông thông suốt, liên tục

  • Bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường cao tốc để đảm bảo giao thông thông suốt, liên tục và không xảy ra tai nạn đáng tiếc
  • Bao gồm buồng điều khiển và máy chủ đầu cuối, và kiểm tra bằng mắt thường ngay trên đường, đồng thời thực hiện dưỡng hộ để kiểm tra, vệ sinh, chạy thử chẩn đoán; hiệu chỉnh thiết bị để đảm bảo đạt hiệu suất tối ưu
Pin It