guard-tour-shutterstock_369968456

Tuần tra Bảo vệ

Theo dõi và kiểm tra sự di chuyển của nhân viên an ninh thông qua cung cấp thông

  • Theo dõi và kiểm tra sự di chuyển của nhân viên an ninh thông qua cung cấp thông tin chính xác về thời gian và địa điểm về khu vực cần bảo vệ
  • Có thể được sử dụng như chỉ số hiệu suất chính để định vị và theo dõi các nhân viên an ninh tại khu vực liên quan
  • Cung cấp các báo cáo tùy chỉnh theo thời gian thực, để cán bộ quản lý có thể truy cập từ xa
Pin It