shutterstock_132392237

Hệ thống Phát hiện Xâm phạm qua Hàng rào

Hệ thống Phát hiện qua Hàng rào (FIDS) cảm biến và ghi lại một số sự kiện truy

Hệ thống Phát hiện qua Hàng rào (FIDS) cảm biến và ghi lại một số sự kiện truy nhập trái phép vào một cơ sở qua Hàng rào bảo vệ. Hệ thống sử dụng các thiết bị cảm biến hiện đại và phần mềm phức tạp để quản lý và giám sát tình hình của cơ sở đó. Còi báo động có thể ở trạng thái kích hoạt hoặc vô hiệu hóa, và đồng thời gửi cả tin nhắn SMS nếu xảy ra hành động xâm phậm.

Pin It