shutterstock_234822418

Hệ thống Giám sát Môi trường

Hệ thống giám sát môi trường chính là toàn bộ quá trình giám sát chất lượng môi trường.

Hệ thống giám sát môi trường chính là toàn bộ quá trình giám sát chất lượng môi trường. Trong nhiều ngành công nghiệp, đây là giải pháp chính xác và đáng tin cậy giúp theo dõi, ghi lại và tập hợp các thông số môi trường. Trong hệ thống này tích hợp nhiều loại cảm biến, bộ xử lý tín hiệu, bảng hiển thị và các phần mềm phức tạp để thu thập thông tin, xử lý, hiển thị và lưu lại các dữ liệu ghi nhận được; đồng thời hệ thống cũng lựa chọn sử dụng các thiết bị có độ tin cậy cao để luôn đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu công nghiệp.

Pin It