• Chụp lại hình ảnh từ video đang phát để phát hiện, tách và phân tích các sự kiện liên quan
  • Đém số lượng người và xe, đếm xe và người đứng yên, đếm logic, phát hiện tốc độ của người điều khiển xe mô tô và gắn máy, tăng sức chứa của bãi đậu xe, theo dõi sự quản lý và thi hành luật của các cơ quan, phát hiện các đối tượng mới xuất hiện và biến mất
  • Thông tin cũng phù hợp để cải tiến các quy trình kinh doanh đặc thù khách hàng, giải quyết các vấn đề về an ninh và tốc độ


Hệ thống Quản lý Video cho phép Quý vị ghi lại và xem video trực tiếp từ các camera giám sát – camera Analog hoặc IP có gắn bộ mã hóa – theo dõi còi báo động, điều chỉnh camera và truy hồi băng ghi hình từ nguồn lưu trữ. Vì là hệ thống dựa trên IP, nên hệ VMS linh hoạt hơn hệ thống dựa trên DVR, và các ông chủ có thể điều khiển phần mềm từ bất kỳ đầu trên mạng lưới. Đội ngũ an ninh và giám sát có thể ứng dụng phần mềm trong theo dõi trực tiếp cũng như trong điều tra và truy xét pháp luật thông qua sử dụng các đoạn phim lưu trữ.