• Theo dõi và kiểm tra sự di chuyển của nhân viên an ninh thông qua cung cấp thông tin chính xác về thời gian và địa điểm về khu vực cần bảo vệ
  • Có thể được sử dụng như chỉ số hiệu suất chính để định vị và theo dõi các nhân viên an ninh tại khu vực liên quan
  • Cung cấp các báo cáo tùy chỉnh theo thời gian thực, để cán bộ quản lý có thể truy cập từ xa


Hệ thống Báo động khẩn cấp được thiết kế để thông báo về tình huống khẩn cấp mà đối tượng nào đó đang phải đối mặt. Còi báo động khẩn cấp được sử dụng khi việc kêu cứu không khả thi hoặc không an toàn.