bus

Bảng tin Xe buýt (BAP)

Bảng tin Xe buýt (BAP) là bảng hiển thị thông tin Thời gian thực về lịch trình xe

Bảng tin Xe buýt (BAP) là bảng hiển thị thông tin Thời gian thực về lịch trình xe buýt. Bảng BAP được thiết kế để thông báo cho hành khách về lịch trình xe buýt, nhờ vậy quản lý được thời gian đợi xe buýt theo dự kiến của hành khách, và hỗ trợ họ lên kế hoạch cho chuyến đi. Suy rộng ra, bảng BAP là hệ thống quan trọng tại các trung tâm xe buýt, được sử dụng để quản lý và tạo điều kiện để giao thông công cộng được thông suốt trong thời gian thực. Dữ liệu mà các đơn vị BAP tập hợp được có thể được sử dụng trong phân tích thống kê để các trung tâm xe buýt tăng cường chất lượng dịch vụ cũng như tần suất xe buýt nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách.

 

Pin It