shutterstock_234822418

Trạm Dự báo Thời tiết Tự động

Trạm Dự báo Thời tiết Tự động là một trạm thiết bị, có các công cụ và thiết

Trạm Dự báo Thời tiết Tự động là một trạm thiết bị, có các công cụ và thiết bị đo đạc, kiểm tra điều kiện khí quyển để cung cấp thông tin dự báo thời tiết, cũng như để nghiên cứu thời tiết và khí hậu. Đây là hệ thống dễ sử dụng, cung cấp dữ liệu chất lượng tốt và độ chính xác cao trong các ứng dụng ngành khí tượng.

Pin It