automatic-number-plate-recognition-shutterstock_493361056

Hệ thống tự động nhận dạng biển số (ANRP)

Là phương pháp giám sát phổ rộng, áp dụng chế độ Ghi nhận Đặc điểm Quang học để

Là phương pháp giám sát phổ rộng, áp dụng chế độ Ghi nhận Đặc điểm Quang học để phát hiện, tách và phân tích biển số phương tiện nhằm theo dõi tình hình thi hành luật, tham gia giao thông và các ứng dụng vận tải khác. Công nghệ ANRP được thiết kế để nhận diện DNA, nhà sản xuất, model, thân xe và màu biển số. Trong hệ thống này, các báo cáo thống kê được tập hợp lại để tối ưu hóa các quy trình kinh doanh.

 

Pin It