shutterstock_427455478

Hệ thống Quản lý Báo động

Hệ thống Quản lý Báo động là hệ thống được thiết kế để phát hiện sự xâm phạm

Hệ thống Quản lý Báo động là hệ thống được thiết kế để phát hiện sự xâm phạm – truy cập trái phép – vào một tòa nhà hay một khu vực. Còi báo động được sử dụng để bảo vệ tài sản dân dụng, thương mại, công nghiệp và quân sự khỏi sự dòm ngó của kẻ trộm (kẻ cắp) hoặc không bị hư hại, ngăn chặn sự tiếp cận trái phép vào các cơ sở, cũng như chống lại kẻ xâm phạm.

Pin It