• Đo mức độ hài lòng của khách hàng
 • Xin ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của nhân viên
 • Mỗi nhân viên được gắn tương ứng với các loại dịch vụ giao dịch và họ sẽ được thông báo về hiệu suất phục vụ của họ đối với khách hàng.


 • Đo mức độ hài lòng của khách hàng
 • Xin ý kiến phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ của nhân viên
 • Mỗi nhân viên được gắn tương ứng với các loại dịch vụ giao dịch và họ sẽ được thông báo về hiệu suất phục vụ của họ đối với khách hàng.


Hệ thống Kiểm soát Truy cập được thiết kế để hoạt động tương thích với các sản phẩm Hệ thống truy cập khác chẳng hạn như Truy cập Nhận dạng Dấu vân tay, Truy cập bằng Thẻ, Truy cập bằng Mã pin, cũng như tương thích với các thiết bị khác cung cấp giải pháp an ninh phức tạp. Với phần mềm kiểm soát truy cập hiện đại tích hợp các công nghệ an ninh tiên tiến nhất và cải tiến về kết nối mạng, chúng tôi cung cấp cho Quý vị các giải pháp an ninh đầy đủ tính năng, phục vụ cho mọi cơ sở ở mọi quy mô.

 • Kiểm soát Truy cập bằng Website
 • Đem lại cho khách hàng toàn bộ lợi ích từ hệ thống quản lý nội bộ mà không đòi hỏi trách nhiệm, chi phí bảo trì thiết bị và không gây phiền toái.
 • Hệ thống an ninh truy cập của Quý vị bao gồm cả Bảng điều khiển và phần cứng đa tác dụng, có thể thay đổi kích thước và có độ tin cậy cao.


Hệ thống Theo dõi Phương tiện sử dụng chế độ định vị phương tiện tự động cho từng phương tiện, kết hợp với phần mềm tập hợp dữ liệu về luồng phương tiện, để cung cấp hình ảnh tổng quan về vị trí của từng phương tiện.

 These Barriers are designed to offer long-term reliability, efficient operation and durability. Providing a smooth consistent operation.

Designed for use in residential & commercial applications, these barriers have the ultimate flexibility to suit your needs.

 • Controlled by a Programmable Logic Controller, which can be programmed to suit any requirement.
 • 100% duty cycle
 • Can be interfaced with unlimited access control options


1 7 8 9