att-test-bed-for-driverless-vehicles-ramped-up-at-one-northAs Singapore moves towards being a Smart Nation, trials for the autonomous vehicles were set up at One North. ATT TraffiComms is proud to be the provider of these beacons that are used to communicate traffic information to the autonomous vehicles and collect information from them to be used route planning, speed control, etc.news-coverATT TraffiComms and ATT Australia as part of ATT Systems Group are proud to be part of ITS World Congress 2016 which was held recently between 10 and 14 October 2016 in Melbourne, Australia.

We have the opportunity to showcase some of our smart nation traffic technologies and integrated solutions to deliver better mobility and optimise the real capacity of our roads and highways.

Click Here to see more photos.
Hệ thống Xâm phạm cảm biến và ghi lại các sự kiện truy nhập trái phép vào một cơ sở trong thời gian không có người canh gác. Hệ thống sử dụng các thiết bị cảm biến tiên tiến và phần mềm phức tạp để quản lý và giám sát tình hình của cơ sở đó. Còi báo động có thể ở trạng thái kích hoạt hoặc vô hiệu hóa, và đồng thời gửi cả tin nhắn SMS nếu xảy hành động sự xâm phậm.Hệ thống Phát hiện qua Hàng rào (FIDS) cảm biến và ghi lại một số sự kiện truy nhập trái phép vào một cơ sở qua Hàng rào bảo vệ. Hệ thống sử dụng các thiết bị cảm biến hiện đại và phần mềm phức tạp để quản lý và giám sát tình hình của cơ sở đó. Còi báo động có thể ở trạng thái kích hoạt hoặc vô hiệu hóa, và đồng thời gửi cả tin nhắn SMS nếu xảy ra hành động xâm phậm.